Tổng quát bộ định tuyến Aerohive BR200

Bằng cách kết hợp định tuyến an toàn và Wi-Fi cấp doanh nghiệp trong một nền tảng duy nhất, nền tảng Aerohive BR200 cung cấp khả năng quản lý và kết nối mạng cần thiết để kết nối, bảo mật và quản lý các văn phòng...